Om Livio Research

Livio Research är ett icke vinstdrivande företag inom Liviogruppen och startades 2008 i syfte att initiera och samordna forskning och utveckling, såsom kliniska multicenterstudier och införande av ny avancerad teknik, inom gruppen.

Forskningsbolaget har förutom att koordinera ett antal studier inom koncernen och även arrangerat kurser för gynekologer inom IVF.

Vetenskapliga rådet

Forskning inom Livio samordnas och styrs av ett vetenskapligt råd som etablerades 2015. Rådet består av de två ledamöter i Livios styrelse som utgör dess vetenskapliga utskott. En av dessa har av styrelsen utsetts att vara ordförande i rådet. Livios medicinska chef samt gruppens gemensamma laboratoriechefen ingår i rådet.

Vetenskapliga rådet utgörs idag av:

Ordförande: Håkan Wramsby, docent i obstetrik & gynekologi
Har arbetat med IVF sedan början av 1980-talet, först vid Malmö Allmänna Sjukhus, sedan vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Var med och startade IVF-kliniken Stockholm, nuvarande Livio Kungsholmen, år 2000.

E-post: hakan.wramsby@livio.se

VD: Staffan Nilsson, docent i obstetrik & gynekologi
Var med och startade IVF-kliniken i Falun, nuvarande Livio Falun, 1989. Adjungerad professor vid Uppsala Universitet. Tidigare chef för Kvinnosjukvården i Falun.

E-post: staffan.nilsson@livio.se

Anna Karin Lind

Specialistläkare i obstetrik och gynekologi sedan 2001 och i allmän kirurgi sedan 1998. Är Livios medicinska chef med ett övergripande medicinskt ansvar för koncernens samtliga kliniker. Disputerade 2006 i ämnet ägglossning hos människan.

Aisling Ahlström

Laboratoriechef för Livio och klinisk embryolog (ESHRE-certifierad 2009). Aisling har arbetat med IVF sedan 2000 med många år på nuvarande arbetsplats, Livio Göteborg, men också på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.